Etusivu

Lykeion

Yrityskulttuurin perustana hyveet ovat arvoja monin verroin vankempia.

Arvot ovat asioita, joita me pidämme hyvinä ja tavoittelemisen arvoisina.

Hyveet tekevät meistä hyviä siinä, mitä olemme ja teemme.

Arvot ovat ihanteita, joita kohti vasta pyritään.

Hyveet ovat totta.

PALVELUT

Mistä kertoo se, että Helsingin pörssissä noteerattujen yritysten arvoista 54 prosenttia on tosiasiassa hyveitä, 33 prosenttia muita välineitä ja vain 13 prosenttia varsinaisia arvoja? Ensinnäkin siitä, että yritysten arvoprosessit eivät toimi niin kuin niiden pitäisi. Ja toiseksi siitä, että hyveet koetaan yrityksissä monin verroin arvoja tärkeämmiksi.

Hyveet eivät yrityksessä kuitenkaan palvele toivotulla tavalla, jos niiden nimeäminen on alun perin perustunut väärinymmärrykseen. Arvoiksi luullut hyveet eivät toimi arvoina mutta eivät myöskään hyveinä. Seurauksena on työelämässä varsin yleinen kokemus, jonka mukaan yrityksen arvot ovat pelkkä turhake.

Pörssiyritysten niin sanottujen arvojen todellisesta luonteesta päätellen hyveet todella ovat yrityksille tärkeitä. Mutta jotta yrityksen omimmikseen nimeämät hyveet tuottaisivat yritykselle ja sen henkilöstölle kaikkea sitä hyvää, mitä ne parhaimmillaan voivat tuottaa, niihin liittyvät perusasiat on ymmärrettävä ja niiden nimeäminen on toteutettava asianmukaisella tavalla.

Tähän tähtäävät Lykeionin palvelut.

Lykeion palvelut
Palvelut 2

Alkupala

Johtoryhmille ja hallituksille tarkoitettu alustettu keskustelu arvoista ja hyveistä. Alustuksen myötä selviää, mitä arvot ovat ja kenelle ne kuuluvat, mistä arvot ovat yritysten maailmaan tulleet ja mikä on hyveiden rooli yrityksen toiminnassa. Keskustelun jälkeen johdolla on hallussaan riittävä ymmärrys sen hahmottamiseen, mihin arvoja ja hyveitä yrityksessä tarvitaan.

Omat eväät

Yksinkertainen henkilöstöprosessi, jonka avulla yritys nimeää ja määrittelee toimintansa kannalta keskeiset yhteisölliset hyveet. Hyveprosessin avulla vahvistetaan työkulttuuria, yhteisöllisyyttä ja henkilöstön hyvinvointia. Prosessin jälkeen hyveiden kiinnittyminen työkulttuurin keskiöön varmistetaan räätälöidyllä toimenpidepaketilla.

Vieraspöytä

Nelivaiheinen prosessi niiden työnteon hyveiden nimeämiseksi, joiden avulla yritys erottuu kilpailijoista ja tuottaa asiakkailleen parasta mahdollista palvelua. Hyveiden nimeämiseen osallistuvat yrityksen johto, henkilöstö ja tärkeimmät asiakkaat. Julkistamalla työnteon hyveensä yritys kutsuu yhteistyökumppaninsa sparraamaan niiden toteuttamisessa.

REFERENSSIT

Asiakkaita

Työkulttuuriaan ovat hyveiden avulla kehittäneet ja vahvistaneet muiden muassa seuraavat yritykset ja organisaatiot:

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta
Aspa-säätiö
Astellas Pharma
Devisioona
Eläkeliitto
Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus
Finlandia-talo
HAUS kehittämiskeskus
Helsingin ensikoti
Helsingin varhaiskasvatus
HNMKY

Hoas
Hoiva Mehiläinen
I-plus
Kallion seurakunta
Kasvuryhmä
Kehitysvammaliitto
Kirkkonummen varhaiskasvatus
Kuuloliitto
Kuurojen Palvelusäätiö
Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistys
Maa- ja metsätalousministeriö

Maanmittauslaitos
Neste
Oikeusministeriö
Otavamedia
Perheyritysten liitto
Qvik
Siun sote
SOSTE
Suomen Meripelastusseura
Takuusäätiö
Turun ensi- ja turvakoti

Kokemuksia

”Suomessa on paljon työyhteisöjen toimintaan liittyvää konsultointia, ja me haluaisimme, että se olisi tutkimukseen perustuvaa ja mahdollisimman hyvätasoista. Tässä ei ollut moittimista.”

Hyveprosessien vaikuttavuutta tutkinut Työterveyslaitoksen vanhempi tutkija Tuula Räsänen

”Johtamisen ajattelu lähtee aina siitä, että keskitytään ongelmien poistamiseen. Oli mielenkiintoista sen sijaan keskittyä hyvään ja pohtia, voiko sitä vahvistaa.”

Toimitusjohtaja Johanna Tolonen, Finlandia-talo

”Hyveiden käytännön merkitys on oikeasti tiedostettu, kun kuulee jonkun sanovan kaiken kiireen keskellä, että tuo ei ollut ihan meidän hyveidemme mukaista.”

HR-päällikkö Riitta Sorjonen, Hoas

”Prosessi oli erittäin sujuva ja osallistava. Harvassa työyhteisökyselyssämme on ollut näin korkea vastausprosentti.”

Toiminnanjohtaja Tuomas Kurttila, Helsingin ensikoti

”Meillä on yhteisesti valitut kuusi hyvettä. Nyt pääsemme kehittämään yhteisöllisyyttämme näiden hyveiden ja niistä puhumisen kautta.”

Toimitusjohtaja Auli Hänninen, Perheyritysten liitto

”Qvikin hyveiksi valikoituivat arvostavuus, kannustavuus, luotettavuus, rehellisyys, reiluus ja ystävällisyys. Parasta oli se, että kukaan ei ollut yllättynyt näistä valinnoista. Niiden todella tunnistettiin olevan totta.”

People Engagement Lead Susanna Forsberg, Qvik Oy

”On se sit hyvä, ett meill on nää hyveet, ku ne arvot on sellasta paskaa.”

Hyveprosessin osallistuja vuosi prosessin päättymisen jälkeen

YHTEYS

Antti Kylliäinen

Lykeionin perustaja ja toimitusjohtaja, eetikko ja arvofilosofi Antti Kylliäinen kuuluu aristoteelisen hyve-etiikan johtaviin asiantuntijoihin Suomessa. Hän on kehittänyt hyveisiin liittyviä sovelluksia mm. työelämän ja kasvatuksen tarpeisiin. 

Kylliäisen väitöskirja Hyvän tekijät: Hyveet ja arvot yksilön ja yhteisön elämässä tarkastettiin Helsingin yliopistossa syksyllä 2021. 

antti.kylliainen@lykeion.fi 

puh. 050 531 1233 

Antti Kylliäinen
Sanna Salmela

Sanna Salmela

Lykeionin asiakasprojektien myynnissä ja viestinnässä toimiva Sanna Salmela tarkastelee yrityskulttuureita ja niiden muutostarpeita viestinnän ja HR-kehittämisen kokemustaan ja koulutustaustaansa vasten. Humaanina kauppatieteilijänä häntä kiehtovat sanat ja teot, joilla rakennetaan tai romutetaan organisaatioiden ja ihmisten välistä pyrkimystä yhteiseen hyvään. 

sanna.salmela@lykeion.fi 

puh. 050 305 6530 

Voit olla meihin yhteydessä sähköpostitse, puhelimitse tai alla olevalla lomakkeella. 

     
     

    121-blogi

    Lykeion julkaisee Antti Kylliäisen 121-osaista sarjaa työelämässä tarpeellisista hyveistä. Uusi kirjoitus ilmestyy heinäkuuta lukuunottamatta joka kuun ensimmäisenä keskiviikkona. Viimeinen kirjoitus on luettavissa keskiviikkona 5.12.2029.