Aristoteles syntyi Makedoniassa vuonna 384 eaa. 17-vuotiaana hän lähti Ateenaan ja ryhtyi opiskelemaan filosofiaa Platonin oppilaana tämän perustamassa filosofikoulussa Akademeiassa. 

Kun Platon kahtakymmentä vuotta myöhemmin kuoli, Aristoteles karisti Ateenan pölyt jaloistaan ja lähti kiertämään maailmaa. Harrastettuaan muutaman vuoden saarihyppelyä Egeanmerellä hän päätyi Makedonian hoviin 13-vuotiaan kruununperillisen Aleksanterin – tulevan Aleksanteri Suuren – kotiopettajaksi. 

Vuonna 335 eaa. Aristoteles palasi Ateenaan ja perusti oman filosofikoulunsa Lykeionin Ateenan kaupunginmuurien ulkopuolelle. Lykeionin vuosinaan Aristoteles kirjoitti suurimman osan teoksistaan, teki tutkimuksia ja luennoi. Hänellä oli tapana luentoja pitäessään kiertää oppilaineen Lykeionin sisäpihaa reunustanutta pylväskäytävää. Ajatus kulki paremmin käveleskellessä eivätkä kuulijat päässeet nukahtamaan kesken luennon. 

Aristoteleen kuoleman jälkeen Lykeion toimi Ateenassa joitakin katkoja lukuun ottamatta liki 900 vuotta. Vuonna 529 Itä-Rooman keisari Justinianus I sai päähänsä, että Konstantinopolin piti olla valtakunnan ainoa viisauden lähde, ja tiedepoliittisista syistä lakkautti kaikki Ateenan filosofikoulut, mukaan lukien Platonin Akademeian ja Aristoteleen Lykeionin.

Lykeion Oy

1489 vuotta sen jälkeen, kun filosofikoulujen valot Ateenassa sammuivat, korjasimme Justinianuksen virheen ja perustimme Lykeionin uudelleen – edelleen Aristoteleen hengessä mutta tällä kertaa osakeyhtiömuodossa.  

Lykeion Oy tuottaa aristoteeliseen hyve-etiikkaan pohjautuvia työyhteisö- ja organisaatiotason Omat eväät -prosesseja, joiden avulla yritykset ja organisaatiot voivat nimetä ja määritellä työkulttuuria ja yhteisöllisyyttä vahvistavat hyveensä helposti ja nopeasti. Lisäksi Lykeion Oy kehittää ja levittää eri elämänalueille tarkoitettuja ilmaisia, aristoteeliseen hyve-etiikkaan perustuvia työkaluja. 

Lykeion Oy:n perimmäisenä tarkoituksena on saada aikaan kulttuurivallankumous edistämällä hyveiden leviämistä suomalaisessa yhteiskunnassa ja muussa maailmassa.