Palvelut

PALVELUT

Mistä kertoo se, että Helsingin pörssissä noteerattujen yritysten arvoista 54 prosenttia on tosiasiassa hyveitä, 33 prosenttia muita välineitä ja vain 13 prosenttia varsinaisia arvoja? Ensinnäkin siitä, että yritysten arvoprosessit eivät toimi niin kuin niiden pitäisi. Ja toiseksi siitä, että hyveet koetaan yrityksissä monin verroin arvoja tärkeämmiksi.

Hyveet eivät yrityksessä kuitenkaan palvele toivotulla tavalla, jos niiden nimeäminen on alun perin perustunut väärinymmärrykseen. Arvoiksi luullut hyveet eivät toimi arvoina mutta eivät myöskään hyveinä. Seurauksena on työelämässä varsin yleinen kokemus, jonka mukaan yrityksen arvot ovat pelkkä turhake.

Pörssiyritysten niin sanottujen arvojen todellisesta luonteesta päätellen hyveet todella ovat yrityksille tärkeitä. Mutta jotta yrityksen omimmikseen nimeämät hyveet tuottaisivat yritykselle ja sen henkilöstölle kaikkea sitä hyvää, mitä ne parhaimmillaan voivat tuottaa, niihin liittyvät perusasiat on ymmärrettävä ja niiden nimeäminen on toteutettava asianmukaisella tavalla.

Tähän tähtäävät Lykeionin palvelut.

Lykeion palvelut
Palvelut 2

Alkupala

Johtoryhmille ja hallituksille tarkoitettu alustettu keskustelu arvoista ja hyveistä. Alustuksen myötä selviää, mitä arvot ovat ja kenelle ne kuuluvat, mistä arvot ovat yritysten maailmaan tulleet ja mikä on hyveiden rooli yrityksen toiminnassa. Keskustelun jälkeen johdolla on hallussaan riittävä ymmärrys sen hahmottamiseen, mihin arvoja ja hyveitä yrityksessä tarvitaan.

Omat eväät

Yksinkertainen henkilöstöprosessi, jonka avulla yritys nimeää ja määrittelee toimintansa kannalta keskeiset yhteisölliset hyveet. Hyveprosessin avulla vahvistetaan työkulttuuria, yhteisöllisyyttä ja henkilöstön hyvinvointia. Prosessin jälkeen hyveiden kiinnittyminen työkulttuurin keskiöön varmistetaan räätälöidyllä toimenpidepaketilla.

Vieraspöytä

Nelivaiheinen prosessi niiden työnteon hyveiden nimeämiseksi, joiden avulla yritys erottuu kilpailijoista ja tuottaa asiakkailleen parasta mahdollista palvelua. Hyveiden nimeämiseen osallistuvat yrityksen johto, henkilöstö ja tärkeimmät asiakkaat. Julkistamalla työnteon hyveensä yritys kutsuu yhteistyökumppaninsa sparraamaan niiden toteuttamisessa.