Tietosuojaseloste

Lykeion Oy:n yhteystietorekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Lykeion Oy

Yhteystiedot:
Tulustie 14 a
00670 Helsinki

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:
Lykeion Oy / Antti Kylliäinen
Tulustie 14 a
00670 Helsinki
antti.kylliainen@lykeion.fi
puh. 050 531 1233

2. Rekisteröidyt

Lykeion Oy:n yhteystietorekisterissä ovat verkkosivuston lykeion.fi yhteydenottolomakkeiden täytön yhteydessä tietonsa antaneet.

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen tai erillisen suostumuksen perusteella.

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, joita ovat asiakassuhteen hoitaminen, tilausten toimittaminen ja palveluistamme kertominen.

Yhteystietorekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

  • nimi
  • osoite
  • sähköposti
  • puhelinnumero
  • y-tunnus, jos yritys

Asiakastiedot

  • tiedot ostetuista tuotteista tai palveluista

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen:
Lykeion Oy / Antti Kylliäinen
Tulustie 14 a
00670 Helsinki
antti.kylliainen@lykeion.fi
puh. 050 531 1233

Tarkistusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. Verkkosivuston käyttäjä voi pyytää hänestä tallennetut tiedot nähtäväksi.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään tämän rekisteröityessä verkkokaupan asiakkaaksi tai tilatessa uutiskirjeen.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Asiakasrekisterin tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Lykeion Oy:n ulkopuolelle.

7. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan kuin asiakkuus on voimassa. Yhteydenottopyynnön tai tilauksen lähettäjä voi pyytää tietojensa poistoa.

8. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Verkkokaupan asiakasrekisterin henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

11. Evästeiden käyttö

Verkkosivusto lykeion.fi käyttää omia evästeitä parantamaan käytettävyyttä. Evästeet ovat tiedostoja, jotka lähetetään verkkopalvelimelta käyttäjän selaimeen ja jotka tallennetaan  sinne myöhempää käyttöä tai hakua varten. Voit estää evästeiden käytön eväämällä selaimessasi evästeiden tallentamisen. Se voi johtaa kuitenkin toiminnallisuuksien rajoituksiin.

12. Google Analytics

Verkkosivustolla kuvahommat.fi on käytössä Google Inc.:n tarjoama verkkosivujen analysointipalvelu Google Analytics, joka käyttää evästeitä. Evästeiden kautta syntyneet tiedot sivuston käytöstä siirretään tavallisesti Googlen USA:ssa olevalle palvelimelle ja tallennetaan sinne. Google käyttää näitä tietoja arviomaan verkkosivun käyttöä, tekemään verkkosivujen aktiivisuudesta raportteja sekä antamaan tietoja verkkosivun ylläpitäjälle verkkosivujen sekä internetin käytöstä. Google siirtää näitä tietoja myös kolmansille osapuolille, mikäli laki niin säätää tai kolmas osapuoli  käsittelee tietoja Googelen toimeksiannosta. Google ei yhdistä näitä tietoja Googlen muihin tietoihin. Voit estää evästeiden käytön eväämällä selaimessasi evästeiden tallentamisen.

13. Sosiaalinen media

Verkkosivustollamme voi olla sosiaalisen median liitännäisiä, kuten Facebookin Tykkää-painike, sekä pienoisohjelmia, kuten Jaa tämä -painike. Nämä liitännäiset voivat kerätä IP-osoitteesi ja tiedon vierailemistasi sivuista sekä tallentaa evästeen toimiakseen oikein. Sosiaalisen median liitännäisten ja pienoisohjelmien käyttö kuuluu ominaisuuden tarjoavan yhtiön tietosuojakäytännön piiriin.