Yhteys

YHTEYS

Antti Kylliäinen

Lykeionin perustaja ja toimitusjohtaja, eetikko ja arvofilosofi Antti Kylliäinen kuuluu aristoteelisen hyve-etiikan johtaviin asiantuntijoihin Suomessa. Hän on kehittänyt hyveisiin liittyviä sovelluksia mm. työelämän ja kasvatuksen tarpeisiin. 

Kylliäisen väitöskirja Hyvän tekijät: Hyveet ja arvot yksilön ja yhteisön elämässä tarkastettiin Helsingin yliopistossa syksyllä 2021. 

antti.kylliainen@lykeion.fi 

puh. 050 531 1233 

Antti Kylliäinen
Sanna Salmela

Sanna Salmela

Lykeionin asiakasprojektien myynnissä ja viestinnässä toimiva Sanna Salmela tarkastelee yrityskulttuureita ja niiden muutostarpeita viestinnän ja HR-kehittämisen kokemustaan ja koulutustaustaansa vasten. Humaanina kauppatieteilijänä häntä kiehtovat sanat ja teot, joilla rakennetaan tai romutetaan organisaatioiden ja ihmisten välistä pyrkimystä yhteiseen hyvään. 

sanna.salmela@lykeion.fi 

puh. 050 305 6530 

Voit olla meihin yhteydessä sähköpostitse, puhelimitse tai alla olevalla lomakkeella.